Klubtörténet

Home »  Klubtörténet

A békéscsabai Helyőrségi Klub tevékenységéről kevés dokumentáció maradt fel. A történetét Petrovszki Pál nyugdíjas mesélte el, aki 1952. márciusától – 1983-ig volt a Helyőrségi Klub alkalmazottja, mint dekoratőr és könyvtáros, illetve mint a képzőművészeti kör vezetője. A jelenlegi eredeti helyén Békéscsaba belvárosában 1962. óta működik a klub. Előtte a Nagy Sándor laktanyával szemben a városközpont felé vezetőutcán, az akkori Sztálin úton volt egy kétemeletes polgári házban. Első parancsnoka Mató Imre főhadnagy volt. A klub keretein belül kulturális és vendéglátó tevékenységet folytattak.fek

A klub tevékenysége igen hasonlított az ország akkori állapotához: a politika mindennemű tevékenységet meghatározott a házban. A politikai tevékenységeknek megfelelő plakátokkal volt tele a ház. (Pl: a “Titó tevékenységét” elítélő plakátokkal.) A klubban rendszeresen tartottak kulturális rendezvényeket, műsorokat, esküvőt, de rendszeresek voltak a politikai rendezvények is. Pesti művészek gyakran megfordultak a klubban és műsorukkal szórakoztatták a tiszti állományt.

A parancsnokok felsorolásánál a visszaemlékező sok esetben csak a vezetéknevet említi, a keresztnevekre már nem emlékezett. Mató főhadnagy Horváth főhadnagy követte a parancsnoki poszton egészen 1956-ig. 1956-ban Balla főhadnagy volt a parancsnok. Az ’56-os események és az azt követő időszak nem befolyásolta a klub tevékenységét. Kisebb atrocitásokat kivéve komolyabb károsodás nem érte a házat. 1958-ban alakították ki a klubban a tiszti étkezdét, ami teljes egészében önellátó volt. 1958-ban a klub parancsnoka Kökösi Béla főhadnagy. Ekkor már könyvtár is működött a Helyőrségi Klubban. A szélesedő, bővülő tevékenységi kör miatt azonban a hely egyre szűkösebbé vált a klub részére és így 1962.-ben a város központjában lévő KIEG helyére költözött. A mai napig is ezen a helyen működik a Helyőrségi Klub.

1962,-ben a Helyőrségi Klub parancsnoka Herczmann Jenő volt, aki innen ment nyugdíjba a hetvenes évek végén. A klubban aktív kulturális tevékenység folyt, melyek közül kiemelkedett a képzőművészeti kör. Az alapító kör első vezetője Mokos József festőművész volt, aki hosszú időn át meghatározta a kör tevékenységét. Jeles személyiségek is megfordultak a körben: mint például Schéner Mihály, Gaburek Károly, Molnár Antal, Vágréti János festőművészek, valamint Filipinyi Samu és Rajki József szobrászművészek.

A ház kiemelkedő tevékenységét mutatja, hogy a Néphadsereg által meghirdetett első országos képzőművészeti kiállítást és versenyt Petrovzki Pál -, akinek a jelen visszaemlékezést is köszönhetjük – nyerte meg. Később – tizenhárom éven át vezette a képzőművészeti kört. A hatvanas években egyre-másra alakultak a klub berkein belül a kulturális csoportok. Megtalálható volt tánccsoport, külön zenekar, színjátszó-kör, a már többször említett képzőművészeti kör… Rendszeresek voltak az ismeretterjesztő és a politikai előadások.

etterem1A klub megnevezése is időszakonként változott: volt “tiszti garnizon”, Tiszti klub, Helyőrségi tiszti klub, Fegyveres Erők Klubja, majd Helyőrségi Klub, mely nevet ma is használja a ház.
Herczmann Jenő nyugdíjba vonulása után Lovásziné Pannika polgári alkalmazott lett a klub parancsnoka, majd őt Pénzes Ferenc követte. 1983-tól Mizó Ferenc közalkalmazott volt a klub parancsnoka, aki ezt a tisztet 1996. júniusáig a Helyőrségi Klub bezárásáig vitte.
Az 1962-es átköltözés után a házat folyamatosan átalakítják. Ebben az időszakban alakították ki a konyhát és a belső teret is a követelményeknek megfelelően.

A mai formáját az 1986-ban történt jelentős átalakítás után érte el. Ekkor építették a mozi terem mellé fedett folyosót, alakították át a konyhát, a padlásérben pedig az ifjúsági klubot. Az épület ma is ilyen formában üzemel. Schéner Mihály szerint a város legszebb szecessziós épületében található a Helyőrségi Klub. Nem műemlék épület, de városképileg meghatározó és műemlék jellegű. A Csaba Honvéd Kulturális Egyesület 1997. márciusában vette át üzemeltetésre a Szabadság téri házat. A közel egy éves bezárás nyomot hagyott az épület állagán, amit mára szerencsére sikerült megszüntetni, helyrehozni. Ez alatt az idő alatt a kulturális csoportok feloszlottak, megszűntek, illetve más kulturális intézményekben folytatták tevékenységüket. Így nem volt könnyű dolga az újraindítást végző Herczberger Tibornak, aki 1997 . márciusától 1997. szeptemberéig tevékenykedett a házban.

1997. szeptemberétől alapvetően a Csaba Honvéd Kulturális Egyesület (CSHKE) vezetősége irányítja a házban folyó kulturális és gazdasági tevékenységet. A házat működtető egyesületről néhány szót: a CSHKE 1995.-ben alakult. Létrejötte óta a helyi kulturális szférában fejti ki tevékenységét. Az egyesület alaptevékenységének tekinti a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák és hozzátartozóik, illetve a polgári alkalmazottak kulturális igényeinek kielégítését. A hazafias és honvédelmi nevelés feltételeinek biztosítását, a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat erősítését. A Helyőrségi Klub keretein belül sokféle amatőr művészeti csoport, vizuális művészeti közösség, klub és szakkör működik. Jelenleg tizenkettő művészeti csoport, klub és szakkör tevékenykedik a ház keretein belül. A Helyőrségi Klub színtere a katonai alakulatok rendezvényeinek is. A Csaba Honvéd Kulturális Egyesület tevékenysége alatt a klub városi szintű kulturális szórakoztató központtá vált.

Comments are closed.

Heti menü
FEK 2014 © copyright.