Tevékenység

Home »  Tevékenység

A “Csaba” Honvéd Kulturális Egyesület a Helyőrségi Klubban biztosítja a honvédségi igényjogosultak részére az alábbi kulturális, művelődési, rekreációs tevékenységek feltételeit, szervezi és bonyolítja a számukra tervezett programokat:

 • honvédelmi nap, haditechnikai bemutatók, vetélkedők szervezése, lebonyolítása,
 • szervezett társasági rendezvények (ünnepségek, bálok, baráti összejövetelek, gyűlések, stb.) megtartása,
 • katonai hagyományokra épülő egyesületek, körök, klubok, és szakkörök tevékenységének folyamatos finanszírozása,
 • tényleges- és nyugállományúak, valamint más igényjogosultak művelődési, szórakozási feltételeinek biztosítása (teremhasználat, fűtés, világítás, stb.),
 • potenciális igényjogosultak által kezdeményezett alapítványok, non-profit szerveződések segítése, támogatása (helységek, információs anyagok stb.),
 • pódiumműsorok, zenei rendezvények lebonyolítása,
 • olvasóteremben kiadványok, folyóiratok és kézikönyvek térítés nélküli használata,
 • gyermek- és ifjúsági rendezvények feltételrendszerének kialakítása és biztosítása,
 • nyelv- és más közhasznú tanfolyamok igény szerinti megszervezése és lebonyolítása,
 • médiaszolgálat térítésmentes igénybevételének biztosítása,
 • jogsegélyszolgálat, jogi és egészségügyi tanácsadás biztosítása,
 • bármilyen, az intézmény által szervezett oktatási formában, az igényjogosultak kedvezményes térítés lehetőségét vehetik igénybe,
 • a szabadidő hasznos eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 • rekreációs alkalmak megteremtése, szervezése a lehetőségek figyelembevételével
 • az igényjogosult állomány szociális helyzetét javító szolgáltatások végzése, – azok az igényjogosultak, akik az egyesületnek tagjai, az egyesület alapszabályában biztosított külön kedvezményekre is jogosultak.

Comments are closed.

Heti menü
FEK 2014 © copyright.